ทัศนมาตรศาสตร์ สาขาแห่งอนาคต
  • 1 June 2017
  • 1245
  • 0
    ทัศนมาตรศาสตร์ สาขาแห่งอนาคต  สาขาทัศนมาตรศาสตร์ เป็นสาขาวิชาชีพใหม่ ที่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนอาจจะรู้สึกไม่คุ้นชื่อ ไม่คุ้นตาและไม่คุ้นหู ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ทัศนมาตรศาสตร์ เป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต่างประเทศให้ความสำคั
อ่านต่อ
วิธีเตรียมสอบENTRANCE4.0(ฉบับเด็กหลังห้อง)
  • 1 June 2017
  • 1049
  • 0
วิธีเตรียมสอบENTRANCE4.0(ฉบับเด็กหลังห้อง) จากการเดินสายมาหลายโรงเรียนพี่ได้มานั่งคุยกันว่าน้องๆมีปัญหาอะไรกันมากที่สุด  และผลสรุปก็คือ น้องๆหลายๆคนไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไง บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องอ่านหนังสือยังไง ดังนั้นวันนี้พี่
อ่านต่อ
สัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ
  • 1 June 2017
  • 20311
  • 0
สัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ กลุ่มที่ 1 คณะสัตวแพทยฯ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขฯ คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะวิทยาศาสตร์กีฬา GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%   กลุ่มที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ GPAX 20% ,
อ่านต่อ