รับตรง รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ ม.สวนดุสิต 61
  • 26 September 2017
  • 350
  • 0
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2560 เกณฑ์รับสมัครและจำนวนรับ เว็บไซคต์หลัก
อ่านต่อ
รับตรง สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561
  • 20 February 2018
  • 217
  • 0
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสุตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ เพิ่มเติม จำนวน 30 คน เปิดรับสมัคร 5 - 23 กุมภาพันธ์ 25
อ่านต่อ
รับตรง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุฬาฯ 2561
  • 20 February 2018
  • 244
  • 0
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2561 (ม.6) เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู  ระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพื่อบรรจุในปี 2566 ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
อ่านต่อ