ข้อสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554
  • 22 May 2017
  • 309
  • 0
ข้อสอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554     รหัส วิชาสอบ 03 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 01 ภาษาไทย  ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 02
อ่านต่อ
ระเบียบการ รับตรงทั้ง 4 รอบ คณะเภสัชศาสตร์ ม. ขอนแก่น 61 รวม 185 คน
  • 16 September 2017
  • 323
  • 0
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ/โครงการพิเศษ และ โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio+ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ&
อ่านต่อ
สมัครด่วน รับตรง รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยดัง ปิดรับสมัคร ภายใน 12 ตุลาคม 6...
  • 11 October 2017
  • 229
  • 0
สมัครด่วน รับตรง รอบ Portfolio ปิดรับสมัคร ภาย 12 ตุลาคม /สัปดาห์นี้มีโครงการรับตรงรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยดังที่จะปิดรับสมัคร ได้แก่ จุฬา ขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร สงขลานครินทร์ น้องๆคนไหนสมัครแล้วก็อย่าลืมชำระเงินค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
อ่านต่อ