คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมป้องกันประเทศ
  • 29 May 2017
  • 866
  • 0
โครงการหลักสูตรร่วมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม   ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ Master of Engineering &
อ่านต่อ
Update ระเบียบการ ระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร 2561 จำนวน 3,366 คน
  • 16 September 2017
  • 223
  • 0
การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ   Update ระเบียบการ ระบบรับตรง (โควตา) 3,366 คน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วครับ พร้อมระเบ
อ่านต่อ
รับตรง รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา...
  • 16 September 2017
  • 135
  • 0
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา25 หลักสูตร/สาขา รวม 125 คน เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบการ เว็บไซคต์หลัก
อ่านต่อ