โครงการติวข้นค้นฝัน7 2018

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ดูโควตากับจำนวนรับสมัครของแต่ละโรงเรียนตามรายชื่อด้านล่างนี้

2.กดที่ป้ายด้านบนเพื่อลงทะเบียน หรือคลิกที่นี่

3.เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วทางโครงการจะติดต่อแจ้งชื่อกับคุณครูแนะแนว

ภายในวันที่ 10 พฤษจิกายน 2561

4.กรณีที่โควตาเต็ม นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือคนละ 370 บาท

(หนังสือ 2 เล่ม) ติวฟรี 4 เดือน คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียกดเพิ่มเติมโทร

0961104610 คุณแบ้ท 

**ขอความอนุเคราะห์คุณครูแนะแนวทุกท่านแอดไลน์ไอดี 0961104610 เพื่อเข้าไลน์กลุ่มประสานงานจัดการทุนและโควตา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จำนวน นร. หน่วยรับผิดชอบ
1 รร. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 30 ฉก.ยะลา 12
2 รร. สตรียะลา 20 ฉก.ยะลา 12
3 รร. คณะราษฎรบำรุง 2 15 ฉก.ยะลา 12
4 รร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ยะลา 10 ฉก.ยะลา 12
5 รร. รามันห์ศิริวิทย์ 10 ฉก.ทพ. 41
6 รร. นิคมพัฒนวิทย์ 5 ฉก.ทพ.33
7 รร. บันนังสตาวิทยา 5 ฉก.ทพ.33
8 รร. ยะหาศิรยานุกูล 30 ฉก.ทพ.47
9 รร. กาบังพิทยาคม 30 ฉก.ทพ.47
10 รร. ธรรมวิทยามูลนิธิ 15 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ยะลา 12)
11 รร. ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ (ปอเนาะหะยีมิง) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ยะลา 12)
12 รร. พัฒนาอิสลามวิทยา (ปอเนาะลำใหม่) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ยะลา 12)
13 รร. ประทีปวิทยา (ปอเนาะบาตัน) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ยะลา 12)
14 รร. ผดุงศีลวิทยา 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.33)
15 รร. ดำรงวิทยา 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.33)
16 รร. คัมภีร์วิทยา (ปอเนาะบันนังกูแว) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.33)
17 รร. สุขสวัสดิ์วิทยา 25  ฉก.ทพ.47
18 รร. สมบูรณ์ศาสน์ (ปอเนาะปะแต) 30  ฉก.ทพ.47
19 รร. มะอาหัดอิสลามียะห์ (ปอเนาะบาลอ) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.41)
20 รร. มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ (ปอเนาะปะลูกาลูวัต) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.41)
21 รร. พัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.41)
22 รร. สตรีศาสนูปถัมภ์ 20  ฉก.ทพ.47
23 รร. ดารุลฮูดาห์วิทยา 10 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.41)
รวม 300  
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จำนวน นร. หน่วยรับผิดชอบ
1 รร. เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 30 ฉก.ปัตตานี 25
2 รร. เดชะปัตตนยานุกูล 55 ฉก.ปัตตานี 25
3 รร. ท่าข้ามวิทยาคาร 13 ฉก.ทพ.42
4 รร. วุฒิชัยวิทยา 5 ฉก.ทพ.42
5 รร. สุวรรณไพบูลย์ 10 ฉก.ทพ.42
6 รร. ปทุมคงคาอนุสรณ์ 10 ฉก.ทพ. 43
7 รร. ยาบีบรรณวิทย์ 5 ฉก.ทพ. 43
8 รร. ราชมุนีรังสฤษฎ์ 6 ฉก.ทพ.43
9 รร. โพธิ์คีรีราชศึกษา 16 ฉก.ทพ.43
10 รร. ศิริราษฎร์สามัคคี 10 ฉก.ทพ.42
11 รร. ทุ่งยางแดงพิทยาคม 5 ฉก.ทพ.42
12 รร. ประตูโพธิ์วิทยา 5 ฉก.ทพ.22
13 รร. สะนอพิทยาคม 5 ฉก.ทพ.22
14 รร. แม่ลานวิทยา 5 ฉก.ทพ.22
15 รร. สายบุรี (แจ้งประชาคาร) 10 ฉก.ทพ.44
17 รร. วังกะพ้อพิทยาคม 5 ฉก.ทพ.44
18 รร. เตรียมศึกษาวิทยา 15 ฉก.สันติสุข (พื้ที่ ฉก.ปัตตานี 25)
19 รร. ส่งเสริมศาสน์ 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.42)
20 รร. นูรุลอิสลามภูมีวิทยา (ปอเนาะภูมี) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.42)
21 รร. ดรุณศาสน์วิทยา (ปอเนาะสะพานม้า) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.44)
22 รร. สายบุรีอิสลามวิทยา (ปอเนาะช่องแมว) 10 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.44)
23 รร. มูฮัมมาดียะห์ 10 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.43)
24 รร. บากงพิทยา (ปอเนาะบากง) 10 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.43)
25 รร. อิสลามนิติวิทย์ 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.44 )
26 รร. ศาลาฟี (ปอเนาะน้ำดำ) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.44 )
27 รร. วัฒนธรรมอิสลาม (ปอเนาะพ่อมิ่ง) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.42)
28 รร. อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ (ปอเนาะบางมะรวด) 5 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.42)
29 รร. อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ (ปอเนาะกูแบบอยอ) 10 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ. 22)
30 รร. ประสานวิทยา (ปอเนาะพงสตา) 10 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ปัตตานี 22)
31 รร. มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 5 ฉก.ทพ. 43
รวม 300  
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จำนวน นร. หน่วยรับผิดชอบ
1 รร. นราธิวาส 40 ฉก.นย.ทร. 33
2 รร. นราสิกขาลัย 30 ฉก.นย.ทร. 33
3 รร. เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวง 30 ฉก.นย.ทร. 33
  นราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์    
4 รร. บาเจาะ 8 ฉก.ทพ.นย.ทร.
5 รร. ร่มเกล้า 8 ฉก.ทพ.นย.ทร.
6 รร. รือเสาะชนูปถัมภ์ 8 ฉก.ทพ.46
7 รร. เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 8 ฉก.ทพ.46
8 รร. ศรีวารินทร์ 8 ฉก.ทพ.49
9 รร. ตากใบ 7 ฉก.นราธิวาส 30
10 รร. เวียงสุวรรณวิทยาคม 7 ฉก.ทพ.11
11 รร. สุคิรินวิทยา 7 ฉก.ทพ.11
12 รร. สุไหงโก-ลก 7 ฉก.นราธิวาส 30
13 รร. ธัญธารวิทยา 7 ฉก.ทพ.48
14 รร. มัธยมสุไหงปาดี 7 ฉก.ทพ.48
15 รร. บูกิตประชาอุปถัมภ์ 7 ฉก.ทพ.48
16 รร. ตันหยงมัส 7 ฉก.ทพ.45
17 รร. สวนพระยาวิทยา 7 ฉก.ทพ.49
18 รร. อิสลามบูรพา (ปอเนาะสะปอม) 20 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.นย.ทร. 33)
19 รร. แสงธรรมวิทยา (ปอเนาะโตะลือแบ) 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.นราธิวาส 30)
20 รร. ดารุสสาลาม 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.45)
21 รร. ประทีปวิทยา (ปอเนาะไชยา) 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.45)
22 รร. ดารุลฮิกมะห์ (ปอเนาะปูโง๊ะ) 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.45)
23 รร. นะห์ฎอตุลสูบาน (ปอเนาะบือดอ) 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.46)
24 รร. ต้นตันหยง 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.46)
25 รร. อิบตีดาวิทยา (ปอเนาะบาบอโอ๊ะ) 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.46)
26 รร. สัมพันธ์วิทยา (ปอเนาะเจาะไอร้อง) 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.48)
27 รร. อัลอิสลามียะห์ (ปอเนาะเระรูโบ๊ะ) 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.48)
28 รร. ศิริธรรมวิทยา 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.นย.ทร.)
29 รร. ดาราศาสน์วิทยา 7 ฉก.สันติสุข (พื้นที่ ฉก.ทพ.นย.ทร.)
รวม 300